Styrelse

Verksamhetsåret 2013-2014
 

Ordförande Björn Karlsson
Vice ordförande Peter Laveholt
Kassör Carina Sternesjö
Sekreterare Malin Eriksson
Övriga ledamöter Lars S Björndahl
Pontus Laveholt
Dick Jansson
Suppleanter Inger Björndahl
Mattias Eriksson
Revisorer Roger Jansson
Anette Eriksson
Miljöansvarig Malin Eriksson
Talesperson Lars S Björndahl