Historia

Funbo MS Uppsala – en kort historik

Funbo MS Uppsala grundades i maj 1969 med inriktning på att främja motocross- och isracingintresset i uppsalaområdet, samt för att bevaka medlemmarnas intressen i dessa sporter. Anledningen till att föreningen fick namnet Funbo MS, var att de flesta ursprungsmedlemmarna var från Funbo.

Klubben har sedan begynnelsen arrangerat ett otal tävlingar och olika aktiviteter i isracing och motocross. I medlemskadern ingår flera aktivt tävlande medlemmar. Idag bedrivs enbart verksamhet inom isracing, då klubben 2007 valde att stödja motocrossektionens initiativ att bilda en ny motocrossklubb, Uppsala MK.

Historiskt har klubbens hemmabanor legat på Rörken Motorstadion i Uppsala. I början av 1990-talet färdigställdes en isracingbana i Morgongåva i Heby kommun. Långtgående förslag finns dock numera om en återflyttning av isracingen till Rörken genom nyanläggning av en isracing- och speedwaybana på denna, Uppsalas egen motorstadion.

Under de första åren hade föreningen framgång i motocross med serielag i såväl 250cc- som 500cc-klassen. Klubben gjorde endast en värvning, nämligen Lars Forsberg från Göta MS. Lars hade under sin karriär tillhört den svenska eliten och skulle fungera som tränare och ankare i serielaget. Laget hade framgång och kom under stor konkurrens bland annat trea i distriktmästerskapet. Under denna tid tog även Örjan Eklund poäng i föregångaren till motocrossens europamästerskap.

Det stora intresset för crossen fortgick under perioden fram till ingången av 1980-talet. Bland annat hade den unge föraren Erik Stenlund goda resultat inom crossen. Men Erik kom sedermera att pröva på isracing. Genom idog och systematisk träning lyckades han slå igenom internationellt och redan 1984 blev han som förste västeuropé världsmästare i isracing. 1988 återupprepade han denna bedrift.

1986 startades ungdomssektionen inom crossen i Funbo MS. Framgångarna kom med distriktsmästerskap i såväl lag som individuellt, samt genom individuella svenska ungdomsmästerskap som erövrades av Ted Karlén, Patrik Ekström och Marcus Norlén.

FrÃ¥n 1980-talet och framÃ¥t har isracingen varit huvudfÃ¥ran för Funbo MS. Sedan 1984 har större individuella mästerskapstävlingar i isracing körts pÃ¥ Studenternas IP, det vill säga under 27 Ã¥r. Huvuddelen av dessa tävlingar – mer än ett femtontal – har varit svenska mästerskap.

Föreningen har erövrat ett otal mästerskapsmedaljer i isracing, såväl individuellt som i par och lag. Individuellt har klubben haft fyra svenska mästare, närmare bestämt Erik Stenlund 1986, John Fredriksson 1988, Frode Burman 2000 och Torleif Burman 2005. Lag-SM-guld har erövrats två gånger, nämligen 1989 och 2006. Förutom dessa förstaplaceringar har Funbo MS från 1986 till och med 2009 vunnit ett flertal silver- och bronsmedaljer i isracing i SM-sammanhang, men även i par-VM.

Från och med 2012 är Funbo MS Uppsala arrangör av isracing-VM, FIM Ice Speedway Gladiators World Championship. Klubben har även ansökt om VM för ytterligare tre år. I skrivande stund har såväl den internationella motorcykelfederationen FIM som det svenska motorcykelförbundet SVEMO visat sig välvilligt inställt till ett sådant arrangörskap.

Funbo MS är medlem i Uppsala Motorportunion. Unionen består förutom av Funbo MS, Rasbo MK, SMK Uppsala, Uppsala MCK, Uppsala MK och Östra Aros MCK. Tillsammans har klubbarna verksamhet inom motorsporterna isracing, motocross, enduro, karting, offroad bil och trafiksäkerhet med standard-motorcyklar.

Unionen bildades 1976 och är ett samarbetsorgan för de lokala motororganisationerna och de klubbar inom Uppsala kommun som bedriver verksamhet inom motorsportområdet Rörken. Medlemskapet i Unionen förenklar och förbättrar också kontakterna mellan klubbarna och andra organisationer och myndigheter. Motorsportunionen ansvarar för drift och skötsel av Rörken.

Lars S Björndahl, 2012-03-11