Bli medlem

För att bli medlem i Funbo MS Uppsala Isracing:

Sätt in 150 kr på postgiro 365717-8

Skriv in på anmälan :
Huvudmedlem (ex målsman) med person nr (första 6 siffrorna), adress,
telefonnr och e-postadress samt åkare och Övriga familjemedlemmar.

Obs! medlemskapet gäller hela familjen.